“چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشویي”

“چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشویي”

ایدز ۶ “چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشویي” چیزی خانمانسوزتر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشویی نیست. برای تحریک غیرت و انتقام از همدیگر هرگز تظاهر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوزتر است. ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشأ اصلی اکثر...
راز فرزندان مفلوج در خانواده ها

راز فرزندان مفلوج در خانواده ها

اوشو ۲ راز فرزندان مفلوج در خانواده ها یکی دیگر از ویژگیهاي عصر جدید افزایش نوزادان عقب مانده جسمی و ذهنی و بیماران مادرزادی است. این امر با توجه به رشد حیرت آور بهداشت، از دیگر تناقضات این تمدن علمی می باشد. از این جنبه که اصل واقعه است فعلًا می گذریم و به جنبه...