معمائي بنام درد دل زناشوئي

معمائي بنام درد دل زناشوئي

حافظ  ۴۵ معمائي بنام درد دل زناشوئي چرا تقریبا ً هیچ زن و شوهری قادر به درد دل گفتن با همدیگر نیست، با هر کسی الا با همدیگر؟ چرا؟ چه بسا آدمی حتی بدترین دشمن خود را برای راز دل گفتن بر همسرش ترجیح می دهد. چرا؟ گوئی که زن و شوهر جدی ترین دشمنان هستند که قرار نیست این...