روانشناسي رئیس

روانشناسي رئیس

 عرفان ۸ روانشناسي رئیس جز مخلصین در دین و معرفت مابقی بشر در هر شرایطی و بسته به امکانات، تلاش می کند تا در روابط اجتماعی خود رئیس باشد و محدودترین این عرصه ها همان خانواده است. و اینست که یکی از علل جنگ زناشوئی برسر رئیس خانواده بودن است که هر یک آنرا حق خود می...