مشکل ما چیست؟ آسیب شناسي فرهنگي

مشکل ما چیست؟ آسیب شناسي فرهنگي

کرامت ۵ مشکل ما چیست؟ آسیب شناسي فرهنگي بزرگترین و محوری ترین مشکل فرهنگی جامعه ما از عالم تا عامی و از پیر تا جوان و زن و مرد اینست که گوهره «نمی دانم» را در ذهن و دل خود از دست داده ایم و هر کسی در کشور ما خود را یک نابغه و علامه دهر و عارف کامل می داند. که تبلیغات...