تنهائي خود – آئي

تنهائي خود – آئي

مولوی ۱۰ تنهائي خود – آئي آدمی فقط بواسطه خیانت است که تنها می شود هیچکس نه می خواهد و نه می تواند که تنها شود. تنهائی به معنای دل کندن از همراه، همسر، دوست، همفکر و همکار و عزیزان جز از طریق خیانت طرف مقابل ممکن نمی شود و اینگونه است که از دل بیرون می روند. تنها شدن...
فقط صداست که مي ماند …

فقط صداست که مي ماند …

معراج ۸ فقط صداست که مي ماند … فقط صداست که می ماند (بقول فروغ) و از میان همه صداها بقول حافظ، خوشترینش. صدای سخن عشق است که در این گنبد دوار به یادگار می ماند. هر که محبوبش را خوشتر و با صدای رساتر و عاشقانه تر صدا زند بیشتر می ماند. اینست که صدای مولانا در وصف...