سر مقاله

سر مقاله

سر مقاله   ای عزیزان در بند جور و جفا ای عاشقان سوختۀ نیمه راه اینقدرها هم نیست ایشان بی وفا گهگاهی می آید سراغ شما سرودی زان عشق بر باد رفته می سراید اندوه بر باد رفتگی می زداید. هدف این نشریه عشق به معرفت و حقیقت، ذاتاً دارای رسالت است و به همین دلیل نخستین...
فلسفه خود – آگاهي هگل

فلسفه خود – آگاهي هگل

فلسفه خود – آگاهي هگل   در فلسفه مدرن غرب، خود – آگاهی اساساً متعلق به فلسفه هگل است و یا لااقل هگل به این ایده، مشهور شده است چرا که کسانی چون فویرباخ و فیخته پیش و بیش از هگل به اهمیت این امر پرداخته اند ولی از آنجا که صاحب فلسفه ای مدرن و سیستماتیک نبودند مورد...
آیا راست مي گویم؟ (فلسفه نیچه)

آیا راست مي گویم؟ (فلسفه نیچه)

آیا راست مي گویم؟ (فلسفه نیچه)   هر کسی با مواجه شدن به یک بن بست یا شکستی بزرگ به خود می آید و لاجرم از خود می پرسد که: آیا اصلا ً راه را درست آمده ام؟ این از برکات معنوی شکست و ناکامی در زندگیست که آدمی را با تمامیت راه طی نموده زندگی خود به سوال می کشاند و در...
مردان زمانۀ ما (مطهری – شریعتي)

مردان زمانۀ ما (مطهری – شریعتي)

مردان زمانۀ ما (مطهری – شریعتي)   مرد زمانه خود بودن مقامی است که علی (ع) مؤمنان را به آن امر نموده است. مرد زمانه خود بودن مستلزم معرفتی کلان بر جامعه و مسئولیتی عاشقانه در قبال مردمان است و یکی از بزرگترین دردهای جامعه ما همواره کمبود این نوع مردان بوده است و...
«چنین گفت زرتشت» با نیچه

«چنین گفت زرتشت» با نیچه

«چنین گفت زرتشت» با نیچه   نیچه معروفترین فیلسوف عصر پسامدرن و بزرگترین منتقد مدرنیزم در تاریخ معاصر جهان است. هر چند که به ندرت کسی کلامش را می فهمد ولی به طرزی حیرت آور کسی از افسون کلامش در امان نمی ماند و نیچه ای می شود گویی از طریق آثارش جنبه ای از روح نیچه...