جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا

جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا

جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا   خداوند جامع جمیع همه صفات در کمال مطلق است و عالم هستی عرصه ظهور اخلاق اوست و آدمی مأمور است تا اخلاق او را بشناسد و از این اخلاق تبعیت کند تا همچون او شود که فرمود: از من اطاعت کنید تا همچون من شوید! اخلاق الله هدف خلقت جهان است و...
«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»

«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»

«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»   این شعار، سرلوحه ندای قلبی و التماس آدمها در هر رابطه و جمعی است. این شعار به لحاظ شدّت و وسعت هرگز همچون عصر جدید خودنمائی نکرده است و تبدیل به عمیقترین و ملتمسانه ترین تمنّای قلبی هر انسانی شده است که: لطفاً نظری هم به من بی...
دل مؤمن

دل مؤمن

دل مؤمن   «درکلّ عالم هستی، مخلوقی حیرت آورتر از قطعه گوشت خون آلوده ای که دل نام دارد ندیده ام». علی (ع). ولی حیرت آورترین دلها دل مؤمنان است که مظهر نور خداست. دل آدمی قلمرو جهان غیب و مخلوقات ماوراء طبیعی است و دل مؤمن، کانون عالیترین غیب الغیوب یعنی نور حق می...
«خود» چیست؟

«خود» چیست؟

«خود» چیست؟   * عشق همان خود- پرستی است. * کفر همان خود – انکاری است. * جنون همان خود – فراموشی است. * عرفان همان خود – شناسی است. * توحید همان خود – خدائی است. * تقوا همان خود – داری است. * آزادی همان خود – رهائی است. * عبادت همان خود – براندازی است. * خوشبختی...
آیا شما هم حیف شده اید؟

آیا شما هم حیف شده اید؟

آیا شما هم حیف شده اید؟   هرکسی اعم از فقیر و غنی، عالم و عامی، کافر و مؤمن، شهری و روستائی و زن و مرد دارای این احساس است که گوئی عمرش حیف و هدر شده و کسی قدر او را آنگونه که باید نشناخته است. این احساس اساساً مربوط به قدر نشناسی دیگران نسبت به خویشتن است. ولی...