فلسفه تفاهم و تناقض

 

آنچه که کلام یا رفتاری را در رابطه ای مورد تصدیق یا تکذیب و یا بی تفاوتی قرار می دهد، قدرت منطق و حجّت های تجربی نیست، به زبان ساده تر علّت تفاهم یا عدم تفاهم در یک رابطه میزان درستی یا نادرستی یک منطق یا عملی نیست بلکه میزان تعهد به محبّت در معنای وسیع کلمه است. یعنی انسانها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: آنهائی که محبّت را درک و تصدیق نموده و به آن متعهدند و یا نیستند. میزان نهائی محبّت است، همانطور که علی (ع) می فرماید که در روز قیامت میزان نهائی محاسبه و تعیین تکلیف هر سرنوشتی همانا محبّت است. اینکه انسان در حیات خود به محبّت چه پاسخی داده است: آری یا نه همه تفاهمات بشری نیز بر همین مبنا قرار دارد: محبّت پذیری یا انکار محبّت. محبّت پذیران در یک جناح قرار دارند که انگشت شماری بیش نیستند و منکران محبّت نیز در جناح دیگری قرار دارند که اکثریت مردمند. تفاهم براساس محبّت یا براساس انکار محبّت. این همان خداشناسی و کفر است. چرا که کلّ حیات و هستی انسان محصول محبّت خداست. آنکه محبّت را درک و تصدیق و اطاعت می کند، خدا را تصدیق و اطاعت می کند و با کلّ حیات و هستی خود در صلح است و در غیر اینصورت با همه چیز از جمله با خودش در جدال است. این همان ایمان و کفر است: تفاهم مؤمنانه و تفاهم منکرانه. تفاهم دوستانه و تفاهم خصمانه. و لذا ذات منطق و نگاه و زیستن این دو دسته از انسان به کلی متفاوت است. پس دو نوع منطق داریم: منطق عشق و فسق: وفا و جفا!
دائرةالمعارف عرفانی جلد ۴ ص ۱۲۵

 

آدم و حوا, آخرالزمان, اشراق, امامت, انسان کامل, امام زمان, ایدز, برزخ, بهشت, تناسخ, جهنم, حافظ, حلاج, حکمت, حکومت اسلامی, خداشناسی, خودکشی, دجال, دکتر علی شریعتی, زرتشت, شفاعت, صادق هدایت, طب اسلامی, ظهور امام زمان, عرفان, عرفان اسلامی, عرفان حلقه, علائم ظهور, عذاب, غیبت, فلسفه, فلسفه نماز, قیامت, کرامت, متافیزیک, معراج, مولانا, مولوی, مهدی موعود, نجات,  ابرانسان، ابن عربی، ادگار آلن پو، اسرار صلوة، اسلام شناسی، اگزیستانسیالیزم، امام شناسی، اوشو، بوبر، پدیده شناسی، تأویل قرآن، تشیع، تئوسوفی، حقیقت محمدی، حکمت الاشراق، خاتمیت، خلق جدید، خودشناسی، رجعت حسینی، روزبهان بقلی، زایش عرفانی، سیر و سلوک عرفانی، شناخت شناسی، شیطان شناسی، علم توحید، عشق عرفانی، عرفان درمانی، علی شناسی، عرفان شیعی، فاطمه شناسی، فلسفه ازدواج و زناشوئی، فلسفه بیماری، فلسفه عشق، فلسفه سینما، فلسفه دین، فلسفه زندگی،  فلسفه طلاق، فلسفه ظهور، فلسفه گناه، فلسفه مرگ، فلسفه ملاصدرا، فمینیزم، کریشنامورتی، لقاءالله، ماورای طبیعت، معرفت نفس، منجی موعود، منجی آخرالزمان، ناجی موعود، ناجی آخرالزمان، نیچه، ولایت وجودی، وحدت وجود، وجه الله،  یاسپرس، هرمنوتیک  هایدگر