شیطان شناسی

شیطان شناسی پس شیطان شناسی و امام شناسی دو روی کل معرفت بشری درباره حق است و خداشناسی. و این دو بدون یکدیگر ممکن نیست پس دو روی خودشناسی است که انسان را به خدایش میرساند خدای غایب و عدمی که سخنگو و بانیش ابلیس است و خدای وجودی و جمالی که سخنگو و بانیش امام است. در...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! و رها مکن کسی را که رنجت را درمان می کند و غرورت را می شکند و گذشته ات را پاک می کند و آینده ات را آرام می سازد و آرزوهایت را پوچ می نماید و تو را از مردم و زمانه مأیوس کرده و به دلت دعوت می کند. رها مکن او را هر چند که او رهایت کند و از خود...
معماهای عرفاني زن

معماهای عرفاني زن

معماهای عرفاني زن (گفتگوئي با استاد علي اکبرخانجاني)   س- شما ادعا دارید که بانی مکتب «اصالت معرفت» هستید. لطفاً مقداری این امر را به زبان ساده روشن تر کنید. ج– مکتب اصالت معرفت بیان آخرالزمانی «توحید» است به معنای مکتب اصالت خدا. بدین معنا که «خدا کافی است». و...
فلسفه خود – آگاهي هگل

فلسفه خود – آگاهي هگل

فلسفه خود – آگاهي هگل   در فلسفه مدرن غرب، خود – آگاهی اساساً متعلق به فلسفه هگل است و یا لااقل هگل به این ایده، مشهور شده است چرا که کسانی چون فویرباخ و فیخته پیش و بیش از هگل به اهمیت این امر پرداخته اند ولی از آنجا که صاحب فلسفه ای مدرن و سیستماتیک نبودند مورد...
حكمت جاوید ( خداشناسي )

حكمت جاوید ( خداشناسي )

کرامت ۶    حكمت جاوید ( خداشناسي ) خداوند، هستی موجودات است و نیستی آنها: هستی ِ نیستی و نیستی ِ هستی، هستی ِ هستی و نیستی ِ نیستی. خداوند تنها موجودی است که همه او را می شناسند. خداوند آنگاه شدیدتر حضور دارد که ما در خود حضور داریم. هرگاه که بخود می آییم خدا را...
تاویل قرآن

تاویل قرآن

فلسفه قرآن رمضان ماه علی (ع)، ماه معراج محمد (ص) و ماه نزول قرآن بر قلوب مؤمنان است. پس ماه رمضان به لحاظی ماه قرآن است. و «قرآن» به لحاظ لغت به معنای «خواندن» است و این نامی بسیار عجیب می نماید زیرا هر کتابی برای خواندن است. پس قرآن که کتاب خداست خواندش ویژه نیز می...