* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! قانون مرا رعایت کن تا به قانون حکومت های ستمگر مبتلا نشوی. مهر مرا رعایت کن تا به غضب عزیزان خود مبتلا نشوی. امر مرا رعایت کن تا تحت فرمان ظالمان در نیائی. حق مرا رعایت کن تا به بطالت مردم گرفتار نشوی. از مکر من بترس تا به مکر شیادان زمانه...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! هیچ نسخه ای از سلامتی و خوشبختی قابل تکرار نیست پس چشم از این و آن بدار و خود را دریاب چون نسخه تو فقط در توست. کتاب جانشین خدا ص ۱۰۱، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! دربهای بهشت را به تو معرفی می کنم که به آن نزدیک شوی : قناعت، صبر، حیا، عفو، کم خوری، کم حرفی، راستگوئی، بی ریائی، و تفکر در احوال خویشتن. کتاب جانشین خدا ص ۶۸، استاد علی اکبر خانجانی...

با یاران

با یاران همنشین و همدل و هم کلام و همراز و دوست شدن با یک انسان دیگر: این است عالیترین مقامی که برای انسان در این جهان ممکن است و لذّت و عزت و روحانّیت و بهشتی جز این نیست و راه رشد و هدایتی جز این نیز وجود ندارد. ولی این واقعه که هرگز با ارادۀ فردی و با...
صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »   هدایت یک انسان به خود – آمده بی رهنما و بی امام است و لذا مؤمنی کافر است و بدین لحاظ عین نیچه آلمانی است. هدایت با عمر کوتاهش کل زمانه اش را در گستره جهان، دید و فهمید و غایت تراژیکش را به یقین دریافت و فاتحه این تمدن را...
جهنم ۲ (آیا انرژی اتمی پاکترین انرژیهاست؟ حقیقت یا مصلحت!؟)

جهنم ۲ (آیا انرژی اتمی پاکترین انرژیهاست؟ حقیقت یا مصلحت!؟)

جهنم ۲ (آیا انرژی اتمی پاکترین انرژیهاست؟ حقیقت یا مصلحت!؟)   چند سالی است که در رسانه های ملی کشورمان شاهد تبليغاتی حيرت آور درباره قداست و عظمت اهورائی انریی هسته ای هستيم که اين افراط تبليغاتی محصول سياسی شدن مسئله هسته ای در سازمان ملل بوده است و البته قابل...