* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! وای بر تو اگر پنداری که کسی را بهتر و برتر از دیگری آفریده ام. کتاب جانشین خدا ص ۶۷، استاد علی اکبر خانجانی

کانال تلگرام و….

کانال تلگرام و….: https://t.me/khanjanyaliakbar   www.khanjany.com   www.instagram.com/khanjanyaliakbar   فیسبوک استاد   توییتر   نورامید   گوگل...

*******«کتابهای صوتی»*******

*******«کتابهای صوتی»******* مجموعه آثار مکتوب استاد بصورت صوتی بازتولید شده اند که می توانید با کلیک کردن در «کتابهای صوتی» به آن دست یابید.

با اهل تفکّر

با اهل تفکّر ای کسانی که فکر می کنید ک دارید فکر می کنید و هر چه بیشتر فکر می کنید مغرورتر و متکبرتر و یاغی تر می شوید. شما در واقع فکر نمی کنید بلکه شیطانی در شما مشغول زیبا سازی اعمال زشت شماست. این شیطان است که مشغول فکری برای مغرور ساختن شماست تا به...

با روستائیان

با روستائیان ای آخرین بازماندگان بهشت، زود است که رانده شوید! ای بخیلان و ناسپاسان پاکی و زیبائی و زندگی و عزت و آرامش که رسولان دوزخ را بسوی خود فرا خواندید! چه چیزی شما را به این ضلالت افکند: برق! چه چیزی شما را به دوزخی که نامش شهر است دعوت نمود:...

با روشنفکران دینی

 با روشنفکران دینی قرنهاست که مشغول مخلوط کردن و التقاط دو چیز مطلقاً ترکیب ناشدنی هستید و تا دست از بهم زدن آب و روغن کشیدید باز از یکدیگر جدا شده و بالاخره دسته دسته از شما از فرط خستگی و ناکامی مجبور شدید کافر شوید یعنی فیلسوف. و دین را محترمانه و...