دجّال

دجّال

دجّال حکمت جاوید(دجالیها) هر حقیقتی دجّالی دارد و: دجّال عرفان، لاابالیگری است. دجّال علم، دانشگاه است. دجّال عدل، دموکراسی است. دجّال صدق، بی حیایی است. دجّال ارادت، تقلید است. دجّال حکمت، پزشکی است. دجّال ذکر، ورد است. دجّال عشق، ایثار است. دجّال ایمان، بیمه است....
فمینیزم

فمینیزم

فمینیزم فمینیزم: آخرالزمان زن هر چیزی کلا زمان و اجلی دارد از جمله انسان. و نیز هر اراده و اندیشه ای در بشر هم زمان و مهلتی دارد تا تحقق یابد که اگر یافت رستگار است و اگر نیافت در محاق زمان عقیم می گردد و آن اراده تبدیل به ضد اراده می شود و این آخرالزمان آن امر است. و...
زناشویی

زناشویی

زناشویی حكمت هایي در باب زن کافر: زن کافر فقط زور را درک می کند . مکر زن معلول زور مرد است . زن به شوهر کینه نمی کند الا اینکه مرد به وی پشت کند . زن ریاست طلب فقط در روسپی گری به مقصود می رسد . برای دوستی زناشویی هر یک از طرفین باید خودش باشد . زن بد دهن زنانیِّت...
فلسفه ازدواج و زناشوئی

فلسفه ازدواج و زناشوئی

راز دل خدا و بنده روزی بنده ای به درگاه خدا نالید و گفت :پروردگارا مگر من چه جفایی در حق تو کرده ام که عالم و آدمیان را امر نموده ای که به من جفا کنند ؟ پاسخ گفت : جفایی بدتر از این نبود که عمری دل به غیر من داده ای حال آنکه من در دلت به انتظار . بنده ناله کنان گفت :...