عذاب

عذاب

تفاوت گناه و عذاب در فرهنگ عامّه و گاه حتی باور علما بسیاری از آن اعمالی که عذاب محسوب می شوند گناه پنداشته شده اند. و این دالّ بر یک جهل و سوء تفاهم عظیم در معرفت دینی است که یکی از علل آن اینست که اصلا در حیات دنیا عذاب و اجری قائل نیستند و محاسبه و جزا را فقط مختص...
صادق هدایت

صادق هدایت

صادق هدایت و حکمت مدرن از صادق هدایت پرسیدم: چرا خودت را کشتی؟ گفت : هرچه نوشتم کسی حاضر نشد مرا شهید کندخودم اینکاررا کردم. دائرةالمعارف عرفانی جلد ۱ ص ۱۲۷ حکمت مدرن و طب کذایی بسیاری از حکیمان و متفکران بکر عصر جدید جهان که در معنویت و به خود آیی و خود شناسی این...
حکمت

حکمت

حکمت آیا تعلیم و تربیت ممکن است؟ مسئله اينست که آيا می توان جوهره علم و گوهره ربوبيتی را به ديگران انتقال داد؟ سخن بر سر انتقال نور است و نه سياهی و سواد و اخبار و عناوين و خواص. جرجياس حکيم از بانيان حکمت توحيدی در يونان باستان و از اساتيد سقراط حکيم در اصل سوم فلسفه...
معرفت شناسی

معرفت شناسی

معرفت شناسی بود و نبود به میزانی که مردمان درصورت و اطوار و معارف و باورهای ذهنی و اشکال زندگانی همسان می شوند، تضادهای درونیشان شديدتر شده و تفرقه ها و تضادهای شديدتر آشکار می شود. به میزانی که يک زن و شوهر دارای خصائل و راه و روش و کار مشترکی هستند، با يکديگر دچار...
فلسفه ملاصدرا

فلسفه ملاصدرا

فلسفه ملاصدرا چرا اصلا چیزی وجود دارد؟ اين سئوالی است که هر کودکی تمام سالیان دوران قبل از بلوغش را مستمراً به آن مشغول و مسئول است. اين سئوال يکبار دگر در دوران کهولت و آستانه مرگ به سراغ برخی انسانها می آيد. و نیز اينکه اين سئوال، اساس همه مسائل حکیمان و عارفان بزرگ...
معراج

معراج

معراج فلسفه سجود اسلام تنها مذهبی است که در آن غایت عبودیت و خداپرستی در سجده بر خاک رخ می نماید و این غایت و کمال تربیت بشر به معنای رب پذیری است که در سجده بر «تراب» ممکن می شود. و اینکه رب و تراب و تربیت جملگی به لحاظ لغت از یک خانواده اند. و می دانیم که در معرفت...